Pounder Corporate s.r.o.

Dokážeme překonat Vaše neúspěchy z minulosti ,záleží nám na Vaší budoucnosti :-)

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Určeno:

Manažerům , prodejcům,  obchodníkům, kteří si chtějí ověřit správnost svých postupů a najít další možnosti ke zlepšení, a všem, kteří přicházejí do osobního styku s obchodními partnery nebo jsou jinak zaměřeni na obchodní činnost či komunikaci s klienty.
 
 
 
 
 
 
 

Cíle školení:

Osvojit si principy profesionálního prezentace , seznámit se se zásadní dovedností přípravy a vedení prezentace , naučit se efektivní komunikaci v rámci prezentace , zvládání obtížných situací v rámci tréninku . charakteristiky účastníků tréninků .
 
 
 
 
 
 
 

Metody školení:

Tréninky jsou vedené interaktivní formou. Základní metodou výuky je učení prožitkem. Tento způsob umožní od počátku aktivní spolupráci všech účastníků. Důraz klademe na nácvik konkrétních praktických dovedností .

Nový příspěvek

preznetační dovednos