Pounder Corporate s.r.o.

Dokážeme překonat Vaše neúspěchy z minulosti ,záleží nám na Vaší budoucnosti :-)

PRÁVNICKÉ OSOBY

HYPOTÉKA NA MÍRU:

Komu je hypotéka určena:
 • Právnická osoba
 • Fyzická osoba - podnikatel s trvalým, či dlouhodobým přechodným pobytem na území ČR

 

Hypotéku lze použít na účel:
 • Investiční příležitosti, rozvoj podnikání
 • Koupě, výstavba, přestavba či rekonstrukce nemovitostí na území ČR i SR
 • Bytové, nebytové, komerční potřeby či na pozemky
 • Zpětné profinancování již vlastněných nemovitostí
 • Financování nákladů na zhodnocení nemovitostí
 • START podnikatelské činnosti
 • Konsolidace a refinancování závazků
 • Dražby
 • Výběrová řízení
 • Nákup obchodního podílu
 • Provozní financování

 

Zajištění hypotéky:
 • Nemovitost (komerční, bytové, pozemky) či kombinace nemovitostí ve vlastnictví žadatele, případně třetí osoby
 • Možnost výměny / změny zajištění v průběhu splácení hypotéky

 

Základní parametry hypotéky:
 • Výše hypotéky: 1 000 000 až 33 000 000 Kč
 • Maximálně do 75 % tržní ceny nemovitosti
 • Čerpání: jednorázové i postupné dle potřeby a záměru žadatele
 • Splácení: maximálně do 20 let, splácení anuitní i jednorázové, individuální splátkový kalendář, možnost odkladu splátek
 • Do bonity klienta je možno individuálně zahrnout budoucí příjmy z podnikání

 

Není pro nás překážkou:
 • Krátká nebo nulová historie
 • "Pro banky nevhodný" obor podnikání
 • Optimalizované daňové přiznání
 • Pro banku nedostatečné dosavadní hospodářské výsledky
 • Problémové zadlužení a závazky
 • Zápis v registrech dlužníků
 • Dluhy vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně apod.
 • Odstranitelná právní či věcná břemena nebránící užívání nemovitosti

 

 

PŘEDDEVELOPERSKÉ FINANCOVÁNÍ :

Komu je hypotéka určena:
 • Právnická osoba
 • Fyzická osoba - podnikatel s trvalým pobytem na území ČR

 

Hypotéku lze použít na účel:
 • Koupě pozemků pro budoucí výstavbu bytových či nebytových objektů
 • Zpětné profinancování již vlastněných pozemků
 • Financování nákladů na zhodnocení pozemků

 

Zajištění hypotéky:
 • Nemovitost, která bude předmětem úvěrování s podílem vlastního kapitálu
 • Možnost zajištění i jinou nemovitostí
 • Možnost výměny/změny zajištění v průběhu splácení hypotéky (např. plovoucí zajištění vhodné pro developerské a realitní projekty)
 • Obecně bez neodstranitelných věcných břemen a právních omezení, přímý přístup na pozemek
 • U stavební investice na pozemku, právo budoucího zajištění budovanou nemovitostí

 

Základní parametry hypotéky:
 • Do 48 hodin bezplatné předběžné posouzení
 • Informaci o úvěrovatelnosti případu vydáme po obdržení podkladů pro předběžné posouzení
 • Výše hypotéky: 1 000 000 Kč až 33 000 000 Kč
 • Maximálně do 70 % tržní ceny nemovitosti
 • Čerpání: jednorázové i postupné dle potřeby a záměru žadatele
 • Splácení: maximálně do 10 let
 • Možnost individuálního splátkového kalendáře
 • Do bonity klienta je možno zahrnout budoucí příjmy z podnikání souvisejícího s daným záměrem
 • Obecně na pozemky minimálně od stavu stabilizace územním plánem rozvoje
 • Akceptace nově založených společnostÍ