Pounder Corporate s.r.o.

Dokážeme překonat Vaše neúspěchy z minulosti ,záleží nám na Vaší budoucnosti :-)

EXEKUCE

Jak řešit exekuci ?

 

Naším cílem je nabídnout Vám možnosti, jak nepřijít o svoji nemovitost, na kterou byl vydán návrh na nařízení exekuce.
Nabízíme řešení pro Vás jako dlužníka, a to několika způsoby:

Jedním ze způsobu, jak odvrátit hrozící exekuci je její refinancování. Specializujeme se v tomto oboru na různé způsoby financování exekucí. V případě klasického postupu exekutora se mnohdy stává, že nařízením prodeje při exekuci částka získaná z dražby nemusí pokrýt ani výši dluhu, který na Vaší nemovitosti vázne a Vy jako dlužník ještě navíc uhradíte další poplatky spojené s exekucí (odměna exekutora, soudní poplatky, odhady nemovitostí aj.)

Druhý způsob je, že vyplatíme veškeré zástavy na nemovitosti, tzn. provede kompletní oddlužení nemovitosti. Vy tak máte připravenou nemovitost k získání nového hypotečního úvěru a my Vám Vaši nemovitost za výhodných podmínek prodáme zpět. Po celou dobu řešení Vaší exekuce, Vám zajistíme užívání Vaší nemovitosti (nedojde k vystěhování exekutorem).

K Vaší exekuci Vám bude přidělen jeden poradce, který s Vámi postupně projde celý problém. Vyhodnotí situaci, nabídne postup řešení situace, a to bez finanční odměny. Dále nabídne vhodné postupy řešení, obstará veškeré právní dokumenty k oddlužení nemovitosti. O všech postupech jste neustále informováni.

Pokud možno nenechávejte toto nepříjemné řešení, kdy Vám hrozí nařízení prodeje Vaší nemovitosti na poslední chvíli a snažte se tuto situaci řešit obratem.

Vyplatíme vaše exekuce až do výše 65% tržní ceny vaší nemovitosti.

!Nemusíte dokladovat příjmy!